Informacija apie asmens duomenų tvarkymą

Informuojame, kad:

asmens duomenų valdytoja yra Vilniaus miesto savivaldybės administracija (juridinio asmens kodas 188710061, adresas: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel. (8 5) 211 2000, el. p. [email protected]);

asmens duomenys tvarkomi Projekto „Dalyvauk! Vilnius: Justiniškės, Rasos, Verkiai“ balsavimo procedūrų vykdymo tikslu;

asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies e punktu, t. y. siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas;

asmens duomenys bus sutikrinami su Gyventojų registre esančiais duomenimis, siekiant patvirtinti Jūsų atitikimą asmens, galinčio balsuoti dėl siūlymų, kriterijus (asmens identifikacija);

asmens duomenys Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje bus saugomi vieną mėnesį po balsavimo rezultatų paskelbimo;

asmens duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:

  • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT10312 Vilnius, [email protected]).

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos asmens duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: el. p. [email protected]