Projektas „Dalyvauk! Vilnius 2022“

Dabartinis etapas

Rezultatų paskelbimas ir įgyvendinimas

Idėjų etapai

Idėjų generavimas

Šiuo laikotarpiu kiekvienas vilnietis, vienas ar kartu su kitais, gali generuoti idėjas, kurios vienaip ar kitaip gerintų vilniečių gyvenamąją aplinką.

Idėjų registravimas

Vilniečiai po vieną ar kartu su kitais sostinės gyventojais gali registruoti savo gyvenamajai aplinkai aktualų projektą. Registracijos metu reikia nurodyti, kuriai seniūnijai idėja skirta (adresą), pažymėti kategoriją „Želdiniai“, „Mažoji architektūra“, „Sportas“, „Poilsis ir laisvalaikis“ ar „Kita“. Taip pat reikia pateikti projekto pavadinimą ir trumpą idėjos aprašymą, preliminarią lėšų sumą, jei reikia – nuotraukų, brėžinių ar kitų dokumentų.

Idėjų analizė

Pasibaigus projektų teikimo terminui, įvertinama idėjų atitiktis nustatytiems reikalavimams ir tinkamumas finansuoti. Vertinama, ar projektui pakaks planuojamo biudžeto, ar jis nebus naudojamas komerciniais tikslais, ar projektas tikrai bus įgyvendinamas miesto viešojoje dalyje ir kiti kriterijai (nuoroda į aprašą). Atrinkti projektai perduodami balsuoti, atmestos idėjos skelbiamos puslapyje, nurodant atmetimo priežastį.

Balsavimas už idėjas

Tinkamomis pripažintos idėjos teikiamos balsuoti. Už konkrečią idėją gali balsuoti ne jaunesni nei 16 metų asmenys iš konkrečios seniūnijos. Kiekvienas balsuojantis turi teisę balsuoti už vieną labiausiai patikusią ir jo vertinimu geriausią idėją.  Kiekvienas balsas skaičiuojamas tik vieną kartą. 

Rezultatų paskelbimas ir įgyvendinimas

Rezultatai bus paskelbti gruodžio 5 d.

Finansuojamos projektų idėjos, surinkusios daugiausiai balsų, kurioms pakanka seniūnijoms skirtų lėšų. Projektų įgyvendinama tiek, kad neviršytų seniūnijai nustatytos finansavimo sumos. Idėjos gyvendinamos  2023-iaisiais metais.

Seniūnijos